Ett växande problem i Sverige

Ett växande problem i Sverige

Något som tyvärr ökar i statistiken är antalet som lider av fetma eller övervikt, ett hälsoproblem som börjar tas på allt större allvar. Ibland hjälper inte längre bantning eftersom kroppen vant sig vid att vara tjock, då behövs det i stället en operation.

sjukhusDet är vanligt med fetma och övervikt i Sverige, dessutom är det hälsoproblem som enligt Dagens Hälsa konstant fortsätter att öka. Om man har lyckats bli av med en stor övervikt kan man ha överflödig hud som en inte är bekväm med, som tur är finns det hjälp att för att bli av med detta. Via https://www.nordiskakliniken.se/behandlingar-operationer/kropp/bukplastik/ går det att läsa om behandlingar som fungerar och gör skillnad.

Andra behandlingsstrategier vid olika typer av fetma

Forskare har även hittat ett samband mellan barnfetma och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är en del som undrar om det kan finnas ett samband med fetma och permanent skadade blodkärl, eller om det är så att många unga bär med sig fetma in i vuxenåren och att skadan i blodkärlen uppkommer just då.

Under tonåren är det naturligt att gå upp i vikt, särskilt under puberteten. Det är med andra ord helt normalt, hos både tjejer och killar. Man går upp i genomsnitt fem BMI-enheter. Men samtidigt är det alltså viktigt att undvika en större viktuppgång under dessa år och det är på Skolhälsovården särskilt att arbeta preventivt med detta.

Många blivande mammor överviktiga

pexels-photo-69097SVT rapporterade nyligen om hur hela fyra av tio blivande mammor i Uppsala län lider av fetma. Övervikt är med andra ord även ett problem som ökar på denna front. När man som blivande föderska har en övervikt så ökar riskerna. Detta vid både graviditet och förlossning. Det är lättare att få allt från missfall till förlossningsskador, graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning. I övriga landet är ungefär en av fyra blivande mammor överviktiga och det är i storstäderna som antalet är som lägst. Om man jämför Dalarna län med Stockholms län är det till exempel betydligt fler överviktiga, blivande mammor i det förstnämnda länet än i det andra.

Andra vanliga hälsoproblem i Sverige

Vilka andra hälsobovar lurar runt bland svenskarna? Den psykiska hälsan fortsätter tyvärr att öka. Det är främst unga kvinnor och personer som endast har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning som drabbas av depression och liknande. Det är alltså så att utbildning är en faktor som påverkar hur vi mår psykiskt och det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och just hälsa. Det som är oroande i detta är att andelen elever i årkurs 9 som inte har behörighet till att börja gymnasiet har ökat med flera procent. Mer om Fetma kan man läsa om på Vårdguiden 1177.