Sexuell hälsa – lika viktig som fysisk hälsa

Smittan av könssjukdomar ökar märkbart i Västmanland. Det är därför viktigt att man tar sitt personliga ansvar för att smittan inte ökar. Man kan göra smidiga tester i hemmet för att säkerhetsställa att man inte har dragit på sig en infektion och måste äta antibiotika.

hälsaKönssjukdomar är vanlig typ av sjukdom som kretsar i världen. Det är dock inte lika många som pratar om dessa problem lika mycket som att man skadat knät eller har ont i ryggen. Den sexuella hälsan är dock lika viktig att ta hand om som de andra delarna av personlig hälsa, så som till exempel träning, mat och stresshantering.

En av de vanligaste sjukdomarna som kommer av sexuellt umgänge är klamydia. Bra nog minskar fallen år efter år, förutom i Västmanland. Därför ska man nu förbättra spårningen av smittan i ett försök om att minska risken för att smittan ska fortsätta i samma takt, skriver VLT i en artikel.

Bakgrunden till förändringen är bland annat att Västmanland går mot strömmen vad gäller nya fall av klamydia. I Sverige är trenden att antalet smittade personer minskar. I Västmanland ökade däremot antalet smittade i fjol jämfört med 2015 – från 1 014 klamydiasmittade 2015 till 1 032 fall 2016 – vlt.se

Göra klamydiatest hemma

Klamydia är en infektion i kroppen som man i många fall inte ser några som helst symtom på. Det är därför viktigt att man tar sin sexuella hälsa på lika stort allvar som man gör med alla andra hälsomedvetna val, som till exempel mat och träning. Är man osäker, hängig och känner på sig att man faktiskt kan gå runt och bära på infektionen kan man göra ett test hemifrån med hjälp av till exempel klamydiatestet.se.

Har man dock lyckats dra på sig en infektion i kroppen behöver man äta antibiotika. Medicinen skrivs ut av din läkare som ser till att du får rätt sort. Undvik därför att köpa en variant från nätet. Börjar man en kur med antibiotika är det viktigt att man tar det lugnt och ger kroppen en chans att övervinna sjukdomen. Hoppa därför över tung träning under denna perioden som oftast brukar vara i 10 dagar.