Cykla för att må bra

Cykla för att må bra

Idag arbetar många svenskar med stillasittande jobb och många hälsoexperter alarmerar kring det faktum att många människor inte får den motion som behövs för att kunna leva ett funktionellt och hälsosamt liv. Samtidigt så lever människor i en skenande klimatproblematik där överkonsumtion och för mycket utsläpp bidrar till ett degraderande klimat. Om allt fler svenskar och andra världsmedborgare hade valt att cykla till jobbet, hade dessa två problem inte varit lika problematiska.

Många svenskar har idag egentligen möjlighet att cykla till jobbet, men det är säkerligen förekommande att latheten springer ikapp många och att många istället väljer att ta bilen. Med en bra cykel som klarar alla väder är det enkelt att ta sig till och från jobbet. Är cykelturen kortare än 30 minuter enkel resa, så har du genom resan till och från jobbet fått in ett träningspass som täcker behovet av motion som din kropp behöver genom att transportera dig till jobbet. Genom att cykla tränar du kondition, vilket är stärkande för hjärta och blodkärl. Men dessutom får musklerna i framför allt ben och bål ett bra stärkande träningspass. Alltså kan cykeln som transportmedel till och från arbetsplatsen göra att du får in dagens träningspass och att du istället för att vara på gymmet en timma efter jobbet, kan spendera den tiden på något annat.

Cykeln är snäll för miljön

Ur många aspekter så är cykeln ett mycket miljövänligt transportmedel, då de enda utsläppen som är kopplade till cykeln är det som cykeln producerade i samband med produktionen av den. För till skillnad från biltransport, så släpper inte cykeln ut något koldioxid vid användning, vilket gör att det här transportmedlet inte släpper ut koldioxid, kolmonoxid och andra gaser som påverkar klimatet negativt. Dessutom så är cykeln något som till skillnad från bilen inte bidrar till buller, vilket är något som är problematiskt i städer. Buller ifrån biltrafik är något som kan förstöra hörseln om människan exponeras för det under en längre tidsperiod. Alltså kan cykeln bidra till en bättre miljö både i närområdet och globalt, men framför allt så är det ett klimatsmart transportmedel som skapar hälsa för den enskilda individen, andra individer och för miljön.